Grid Single
SVI-767 MSX Data Cassette (box)
For the SVI-728